De SUS-ateliers zijn ateliers van de Hogeschool Rotterdam, afdeling Bouwkunde, waar extreem duurzame projecten worden ontwikkeld, uitgewerkt, gebouwd en onderzocht. In de SUS-ateliers werken verschillende studenten gericht op bouwfysica, installaties, constructie, bouwtechniek, ontwerp, BIM en uitvoering samen aan echte projecten die ook uitgevoerd worden.

CHIBB is het eerste project dat nu gebouwd is. Het project is ontwikkeld in de minor, tot bouwplan uitgewerkt door een integraal studententeam in een leerbedrijf en vervolgens met een stage-atelier voor werkvoorbereiding, bouwbegeleiding en inkoop gerealiseerd. Een groep MBO-studenten hebben onder begeleiding van leermeesters uit het bedrijfsleven en het stage-atelier het project gebouwd. Dankzij onze partners hebben wij dit extreem duurzame project kunnen realiseren. Komende vier jaar gaan studenten (met onze partners) onderzoek doen op de werking.Na CHIBB zijn we bezig met dergelijke projecten voor onze huisvesting, voor een woningrenovatie op Heijplaat, voor een compleet circulaire wijk in Rotterdam, voor een natuur-educatiecentrum in Zwijndrecht, voor een drijvende kaswoning en voor een herstructurering op Aruba.

SUS-ateliers richten zich op het oplossen van de tekorten aan water, energie en vooral grondstoffen voor bouwmaterialen. Bouwen met natuurlijke (biobased) materialen, zodanig bouwen dat materialen weer her te gebruiken of te recycle-en zijn. Met concepten en materialen zoeken naar oplossingen die een goed leef-comfort geven met een minimum aan installaties. Zoeken naar integraal bouwkundige, installatietechnische en constructieve oplossingen.

Zo worden gebouwen meer leefbaar, milieubewust, energiezuinig, herbruikbaar, zelfvoorzienend of energieleverend. Daarbij wordt aandacht besteed aan de bijzondere detaillering met duurzame materialen, noodzakelijk voor het realiseren van oplossingen met circulaire grondstoffen, zowel voor water en energie als voor bouwmaterialen.

Projecten worden in ateliers uitgevoerd (soms als pressure cookers) op het gebied van innovatieve concepten voor nieuwbouw, herstructurering, renovatie en herbestemming. Ook zijn er een internationale projecten, waarbij in andere maatschappelijke en klimatologische omstandigheden innovatieve oplossingen ontwikkeld moeten worden.

De SUS-ateliers bestaan naast het onderwijs-deel, met het keuze atelier in het eerste en tweede jaar en het leerbedrijf en de minor, ook uit een prototyping-deel met het bouwen van kleine prototypes tot hele gebouwen, door stagiaires en als onderdeel van een onderzoek. Ook is er een onderzoeks-lab waar (afstudeer-) onderzoek wordt gedaan aan de hand van meten, testen en optimaliseren van de prototypes.

De SUS-Ateliers zoeken continue naar nieuwe (kennis)partners, bedrijven die hun vakkennis willen inzetten voor het realiseren van echte projecten met studenten. We zijn op zoek naar materiaal-sponsors en ook naar bedrijven die projectbegeleiding geven tijdens de ontwikkeling en de uitvoering (leermeesters). Het is een kans om te werken aan innovatieve duurzame projecten maar ook om samen te werken met bouwkunde studenten die klaar staan het werkveld te betreden.

SUSTAINABILITY IS THE FUTURE